Kolejne pożegnanie…

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci pani Zofii Wędkowskiej.

Pracowała w naszej szkole jako nauczyciel od września 1962 roku do końca września 1970r.  W kolejnych latach pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły, aż do roku 1981r.

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w nowym kościele w Starej Miłosnej (ul. Borowska 1)  we wtorek (29.09.2020r.), o godzinie 11.00.

Po nim nastąpi uroczystość pogrzebania ciała na cmentarzu w Starej Miłosnej.

Spoczywaj w pokoju.

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci długoletniego pracownika szkoły, jej Dyrektora, Pani Janiny Borowczyk.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek, 17 lipca 2020r., o godz. 11.00 w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Kostrzynie. Po niej nastąpi uroczystość pogrzebania ciała na cmentarzu.

Spoczywaj w pokoju.

Organizacja zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

Od 18 maja 2020r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII uczestniczą w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami wiodących przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia i możliwości nauczycieli. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Czytaj dalej