Szkoła

Historia szkoły

Z dziejów kostrzyńskiego szkolnictwa

W bogatej historii Kostrzyna oświata zajmuje znaczące miejsce. Już w XV w. istniała tu szkoła parafialna, o której wspomina przywilej miejski z 1477 roku. Ze szkoły kostrzyńskiej wywodziło się w XV i XVI w. kilkunastu żaków Uniwersytetu Krakowskiego.
W  1849 r. pobudowano nowy budynek szkoły miejskiej przy ulicy Średzkiej. W 1855 r. szkoła ta liczyła 145 uczniów. W latach 1906-1907 miał miejsce strajk dzieci szkolnych w Kostrzynie w obronie języka polskiego.

W grudniu 1918 r. przywrócono naukę języka polskiego w szkole. 20.10.1939 r. hitlerowcy rozstrzelali na rynku w Kostrzynie 7 nauczycieli z miasta i okolicy. W okresie okupacji szkołę polską zamknięto. Po wyzwoleniu miasta w 1945 r. dzięki ofiarności społeczeństwa w początkach lutego szkoła otworzyła swoje podwoje.

W 1962 r. pobudowano w Kostrzynie nową szkołę przy ulicy Piasta 1. Znalazło się w niej 19 izb lekcyjnych (w tym 4 pracownie), sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, stołówka.

W listopadzie 1987r. oddano do użytku „nową” część szkoły. Znalazło się w niej  9 sal lekcyjnych oraz pomieszczenie administracyjne.

Od 1968 r. tradycją kostrzyńskiej placówki stało się przyznawanie nagrody stypendialnej im. Jana Nowotarskiego (zamordowanego przez hitlerowców przedwojennego kierownika szkoły) najlepszemu absolwentowi szkoły. Po śmierci fundatora stypendium, Józefa Ciszewskiego, powstało Stowarzyszenie Stypendystów Nagrody im. J. Nowatarskiego Stypendium im. J. Ciszewskiego.

Patron

Ewaryst Estkowski

Był zasłużonym działaczem i pedagogiem. Urodził się 26. X.1820r. w Drzązgowie k. Kostrzyna. Był synem Jana i Katarzyny, właścicieli gospodarstwa rolnego. Uczył się w Krzepiszynie, potem w Powidzu. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Poznaniu objął placówkę nauczycielską w Wojciechowie k. Śremu. Uczestniczył w powstaniu w 1848r. W Poznaniu założył Estkowski pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne. Wydał: „Elementarzyk”, „Szkołę Polską”, „Szkółkę dla dzieci” i „Szkółkę dla młodzieży”. Zmarł 15 sierpnia 1856r. w Soden, w Niemczech, gdzie przebywał na kuracji. W 1928r. odsłonięto przed budynkiem szkolnym w Drzązgowie pomnik z kamienia ku jego czci. Wybudowana w 1962r. szkoła podstawowa w Kostrzynie przyjęła właśnie imię E. Estkowskiego.

Dla upamiętnienia 160 rocznicy urodzin patrona szkoły, w październiku 1980r., odsłonięto tablicę pamiątkową umieszczoną na obelisku przed budynkiem szkolnym.

Dla uczczenia pamięci patrona szkoły, co roku, 26 października, odbywają się w szkole uroczyste apele, pierwszoklasiści pasowani są na uczniów, podczas lekcji wychowawczych i konkursów przypominana jest postać E. Estkowskiego.

Sztandar

04.06.1967

Akt wręczenia sztandaru szkoły; poczet sztandarowy stanowili uczniowie: Krystyna Sagała, Halina Stefaniak, Stefan Filary, Janusz Marciniak.

12.10.2002

Z okazji 40-lecia Szkoły ufundowanie nowego sztandaru przez Gminę Kostrzyn i Radę Rodziców. Poczet sztandarowy tworzyli: Aleksandra Godziewska, Joanna Pierzchała i Mateusz Nadolny.