Szkoła

Organizacja roku szkolnego
[strona w budowie]

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06.09.2021r. Zebrania z rodzicami klas 1- 4
07.09.2021r. Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz klasy 5/6/8Z
14.09.2021r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – nadzór pedagogiczny (wtorek)
14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna (czwartek)
15.10.2021r. Dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna (piątek)
26.10.2021r. Święto Patrona Szkoły (wtorek)
01.11.2021r. Wszystkich Świętych (poniedziałek)
11.11.2021r.Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny (czwartek)
12.11.2021r.Dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna (piątek)
13.12.2021r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (poniedziałek)
14.12.2021r. Zebrania z rodzicami klas 1 - 4 (wtorek)
15.12.2021r.Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz 5/6/8Z (środa)
23-31.12.2021r.Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2021r. – świetlica czynna (czwartek)
27-30.12.2021r. – świetlica czynna (poniedziałek-czwartek)
06.01.2022r.Święto Trzech Króli – dzień wolny (czwartek)
07.01.2022r.Dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna (piątek)
17-30.01.2022r. FERIE ZIMOWE
01.02.2022r.Wystawienie ocen śródrocznych
08.02.2022r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna (wtorek)
09.02.2022r.Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz 5/6/8Z (środa)
10.02.2022r.Zebrania z rodzicami klas 1 - 4 (czwartek)
14.02.2022r.II PÓŁROCZE – poniedziałek
14-19.04.2022r. Wiosenna przerwa świąteczna
14.04. (czwartek), 15.04. (piątek), 19.04. (wtorek) - świetlica czynna
01.05.2022r.
02.05.2022r.
03.05.2022r.
Święto Pracy – dzień wolny (niedziela)
Dzień Flagi – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny (wtorek)
16.05.2022r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – (poniedziałek)
17.05.2022r.Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 5/6/8z (wtorek)
18.05.2022r.Zebrania z rodzicami klas 1-4 (środa)
24-26.05.2022r.Egzamin ósmoklasisty
01.06.2022r. Dzień Dziecka (środa)
10.06.2022r.Wystawienie ocen rocznych (piątek)
14.06.2022r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna (wtorek)
16.06.2022r.
17.06.2022r.
Boże Ciało – dzień wolny – czwartek
Dzień bez zajęć dydaktycznych – świetlica czynna (piątek)
20-22.06.2022r.Szkolne dni sportu
23.06.2022r.Dzień z wychowawcą
Uroczystość zakończenia klas 8 czwartek (godzina popołudniowa)
24.06.2022r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24.06.2022r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – podsumowująca (piątek)

ORGANIZACJA LEKCJI I PRZERW

Lp.Godziny zajęćDł. przerw w min.Uwagi
1.8.00-8.455
2.8.50-9.3510
3.9.45-10.3020
4.10.50-11.3510
5.11.45-12.3020Obiad
6.12.50-13.3515Obiad
7.13.50-14.355
8.14.40-15.255
9.15.30.16.155