Zajęcia zawieszone, kontakt ze szkołą, nauczanie zdalne.

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) informujemy, że w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone.

Jeszcze 13 marca (piątek) w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, a od 16 marca do co najmniej 25 marca szkoła będzie zamknięta.

W sprawach pilnych (np rekrutacja, materiały pozostawione w szkole itd.) prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godzinach 8.00 – 12.00.

Ponadto informuję, że nauczyciele będą przesyłać zadania i inne materiały uczniom poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę mailową. Szczegóły – w korespondencji z nauczycielami.

Adam Grzelak – Dyrektor szkoły