Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci długoletniego pracownika szkoły, jej Dyrektora, Pani Janiny Borowczyk.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek, 17 lipca 2020r., o godz. 11.00 w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Kostrzynie. Po niej nastąpi uroczystość pogrzebania ciała na cmentarzu.

Spoczywaj w pokoju.

Organizacja zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

Od 18 maja 2020r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII uczestniczą w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami wiodących przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia i możliwości nauczycieli. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Czytaj dalej

Aktualizacja informacji o egzaminie ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty w r.szk. 2019/2020 aktualizacja

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski:

W terminie głównym:

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czytaj dalej