Szkoła

Stołówka

Opłaty za obiady:

– cena 6 zł/obiad (dziecko)
– nr konta bankowego: 86 1050 1520 1000 0090 3038 3641
– termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca
– odpisy za nieobecne w szkole dziecko zgłasza się u pani Intendentki osobiście lub pod numerem telefonu  693201062 w godzinach 7:00 – 9:00.