Organizacja zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie (opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN).

Od 18 maja 2020r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII uczestniczą w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami wiodących przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia i możliwości nauczycieli. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Czytaj dalej

Aktualizacja informacji o egzaminie ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty w r.szk. 2019/2020 aktualizacja

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski:

W terminie głównym:

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czytaj dalej

Lista kandydatów do klasy I (postępowanie uzupełniające)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie w roku szkolnym 2020/2021 w postępowaniu uzupełniającym.

Lp. Nazwisko i imię
1. Krawczyk Franciszek
2. Lewandowska Zofia
3. Różycka Wiktoria
4. Stanicka Nadia
5. Tobolski Tymon
6. Tomaszewska Anastazja

Kostrzyn, 11.05.2020 r.                                                         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Lista uczniów przyjętych do klasy I

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

publikuję poniżej listę uczniów przyjętych do klas I w r.szk. 2020/2021. 

Czytaj dalej