Zapisy do klasy I w r.szk. 2018/2019

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 31 stycznia 2018r. (http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/zarzadzenia-burmistrza/kadencja-2014-20181/2018.html?pid=9698) rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019. Wniosek należało złożyć do 28 marca 2018r. w sekretariacie szkoły. Lista kandydatów przyjętych do szkoły jest wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły

Zgłoszenie można jeszcze pobrać  tutaj lub odebrać w sekretariacie szkoły.