Uczniowie

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 lipca 2022r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Powyższe informacje pochodzą ze strony https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/, do odwiedzenia której zapraszamy zarówno uczniów przystępujących do egzaminu, jak i ich rodziców.

Warto również zapoznać się z informacjami oraz arkuszami egzaminacyjnymi z lat poprzednich znajdującymi się na stronie:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Powodzenia na egzaminie ?