Pomoc PP

Informacje

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

Szukasz pomocy…

….  a nie chcesz lub nie możesz przyjść do nas osobiście spróbuj tutaj:

800 100 100  – https://800100100.pl

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia oraz informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

116 111  – https://116111.pl/

Anonimowy, bezpłatny, całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 r.ż. otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie.

800 080 222

Całodobowy,  bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

22 4 848 801 – https://stopdepresji.pl/

Telefon zaufania dla osób podejrzewających depresję u siebie lub bliskiej osoby.

Nie wstydź się zadzwonić. Specjaliści czekają na Twój telefon.

116 123

Kryzysowy Telefon Zaufaniastworzony  dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym i osób potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, w tym porady wychowawczej. Telefon działa  codziennie od 14.00 do 22.00!

Blisko Ciebie działają również:

0618189819  –  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, Filia Kostrzyn, Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
email: pppswarzedz.kostrzyn@powiat.poznan.pl

601536170 Pani Elżbieta Mielcarek Pełnomocnik Burmistrza d.s. Profilaktyki Uzależnień Urząd Miasta i Gminy ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn

61 8188860 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  http://www.opskostrzyn.pl/asp/start,0

+48536426436 – IPSIS Swarzędz

Poradnia Specjalistyczna IPSIS to zespół poradni medycznych specjalizujących się w zakresie zdrowia psychicznego. Kompleks tworzą: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny Terapeutyczny dla Młodych Dorosłych, Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Dzienny Diagnostyczno-Terapeutyczny. http://ipsis.pl/

+48509 913 992  Terenowy Komitet  Ochrony Praw Dziecka zajmuje się ochroną praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. http://kopd.poznan.pl/
Specjaliści dyżurują pod numerem telefonu 509 913 992. Dyżury Specjalistów: http://kopd.poznan.pl/o-nas/zespol/