Szkoła

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.09.2022r.Rajd Rowerowy - otwierający rok jubileuszowy szkoły
06.09.2022r. Zebrania z rodzicami klas 1- 4
07.09.2022r. Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz klasy 4/5/6/7z

Spotkanie Zarządu Rady Rodziców
14.09.2022r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – nadzór pedagogiczny (środa)
12.10.2022r. DIAMENTOWY JUBILEUSZ SZKOŁY dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna (środa)
14.10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna (piątek)
26.10.2022r. Święto Patrona Szkoły (środa) - ślubowanie klas pierwszych
31.10.2022r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna (poniedziałek)
01.11.2022r. Wszystkich Świętych (wtorek)
11.11.2022r.Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny (piątek)
22.11.2022r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (wtorek)
23.11.2022r. Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz 4/5/6/7z (środa)
24.11.2022r.Zebrania z rodzicami klas 1-4 (czwartek)
21/22.12.2022r.JASEŁKA szkolne/WIGILIE klasowe
23.12.2022-1.01.2023r.Zimowa przerwa świąteczna
23,27,28,29,30.12.2022r. – świetlica czynna
06.01.2023r.Święto Trzech Króli – dzień wolny (piątek)
18.01.2023r. Wystawienie ocen śródrocznych (środa)
25.01.2023r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna (środa)
26.01.2023r.Zebrania z rodzicami klas 1-4 (czwartek)
27.01.2023r.Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz kl.4/5/6/7z (piątek)
30.01.-12.02.2023r.FERIE ZIMOWE
13.02.2023r.II PÓŁROCZE
.....rekolekcje szkolne
06-11.04.2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
6,7,11 - świetlica czynna
24.04.2023r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ (poniedziałek)
25.04.2023r.Zebrania z rodzicami klas 5 - 8 oraz kl.4/5/6/7z (wtorek)
26.04.2023r.Zebrania z rodzicami klas 1 - 4 (środa)
01.05.2023r.
02.05.2023r.
03.05.2023r.
Święto Pracy – dzień wolny (poniedziałek)
Dzień Flagi – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna (wtorek)
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny (środa)
12.05.2023r.Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (piątek)
23-25.05.2023r.Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
26.05.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna (piątek)
01.06.2023r.Dzień Dziecka (czwartek)
08.06.2023r.
09.06.2023r.
Boże Ciało – dzień wolny – czwartek
Dzień bez zajęć dydaktycznych – świetlica czynna (piątek)
12.06.2023r. Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych (poniedziałek)
15.06.2023r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna (czwartek)
19-21.06.2023r.Szkolne dni sportu (poniedziałek, wtorek, środa)
22.06.2023r.Dzień z wychowawcą
Uroczystość zakończenia klas 8 (czwartek - godzina popołudniowa)
23.06.2023r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek)
23.06.2023r.KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – podsumowująca (piątek)

ORGANIZACJA LEKCJI I PRZERW

Lp.Godziny zajęćDł. przerw w min.Uwagi
1.8.00-8.455
2.8.50-9.3510
3.9.45-10.3020
4.10.50-11.3510
5.11.45-12.3020Obiad
6.12.50-13.3515Obiad
7.13.50-14.355
8.14.40-15.255
9.15.30.16.155