Szkoła

Patron

Ewaryst Estkowski

Był zasłużonym działaczem i pedagogiem. Urodził się 26. X.1820r. w Drzązgowie k. Kostrzyna. Był synem Jana i Katarzyny, właścicieli gospodarstwa rolnego. Uczył się w Krzepiszynie, potem w Powidzu. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Poznaniu objął placówkę nauczycielską w Wojciechowie k. Śremu. Uczestniczył w powstaniu w 1848r. W Poznaniu założył Estkowski pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne. Wydał: „Elementarzyk”, „Szkołę Polską”, „Szkółkę dla dzieci” i „Szkółkę dla młodzieży”. Zmarł 15 sierpnia 1856r. w Soden, w Niemczech, gdzie przebywał na kuracji. W 1928r. odsłonięto przed budynkiem szkolnym w Drzązgowie pomnik z kamienia ku jego czci. Wybudowana w 1962r. szkoła podstawowa w Kostrzynie przyjęła właśnie imię E. Estkowskiego.

Dla upamiętnienia 160 rocznicy urodzin patrona szkoły, w październiku 1980r., odsłonięto tablicę pamiątkową umieszczoną na obelisku przed budynkiem szkolnym.

Dla uczczenia pamięci patrona szkoły, co roku, 26 października, odbywają się w szkole uroczyste apele, pierwszoklasiści pasowani są na uczniów, podczas lekcji wychowawczych i konkursów przypominana jest postać E. Estkowskiego.