Oferta szkoły

OFERTA SZKOŁY

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina Rodzaj zajęć Sala
1. Andrzejczak B. poniedz. 14.30-16.10 Turnieje BRD. 201
2. Bizukojć K. środa

środa

8.50-9.35

14.35-15.20

Przygotowanie do spr.j.ang.kl.6d gr.1
Warsztaty komput.-blogowanie kl.4a
205

ICIM

3. Dorsz H. wtorek
piątek
13.45-14.30

13.45-14.30

Przygotowanie do spr.matem.kl.6c Zajęcia dodatk. matem.kl.4 10

10

4. Galewska M. poniedz.

środa

8.00-8.45

8.00-8.45

Przygotow. do spr.matem.kl.6d+6c gr2 Przygotow. do spr.matem.kl.6a+6c gr.1 206

206

5. Godziewska J. poniedz. 14.30-16.00 Telewizja ESTK@TV 2
6. Grafik M. poniedz.

czwartek

8.00-8.45

8.00-8.45

Przygotowanie do spr.j.ang.kl.6b gr.1 Przygotowanie do spr.j.ang.kl.6a gr.2 201

2

7. Jankowska D. poniedz.

 

czwartek

13.45-14.30

 

13.45-14.30

Kółko historyczne kl.4-6

 

Kółko historyczne kl.4-6

12

 

12

8. Jarzyna A. poniedz.

 

czwartek

13.45-14.30

 

14.30-15.20

Kółko j. ang. kl.5

 

Przygotowanie do spr.j.ang.6c gr.2

209

 

209

9. Kadecka B. czwartek

piątek

8.00-8.45

8.00-8.45

Przygotowanie do spr.j.pol.kl.6a Przygotowanie do spr.j.pol.kl.6a 207

207

10. Kowalczyk A. czwartek 13.45-14.30 Przygotowanie do spr.j.pol.kl.6b 205
11. Kozielska J. poniedz. 17.30-18.15 Gimnastyka korekcyjna
12. Kubiak I. środa

 

piątek

13.45-14.30

 

13.45-14.30

Zajęcia dodatk. z matematyki kl.4

Zajęcia dodatk. z matemztyki kl.5

10

 

10

13. Kubera J. poniedz.

 

piątek

9.45-10.30

 

11.45-12.30

Logopedia

 

Logopedia

17

 

17

14. Kujawa-Mąka E. wtorek 13.35-14.30 Kółko liturgiczne (kl.4 i 6) 2
15. Majewska E. czwartek 16.10-17.40 UKS- siatkówka
16. Marciniak J. wtorek 13.45-14.30 Kółko muzyczne 1
17. Markiewicz B. środa

środa

8.00-8.45

13.45-14.30

Przygotowanie do spr.j.pol.kl.6 Zajęcia dodatkowe z j. pol.kl.4 204

204

18. Musiał A. poniedz. 15.30-17.00 Kółko plastyczne kl. 4-6 33
19. Nowak J. wg.potrzeb Przygotowanie jasełek
20. Pieńczykowski R wtorek 13.35-15.05 Zajęcia sportowo-rekreacyjne kl.4-6
21. Sikora M. poniedz.

 

wtorek

10.50-11.35

 

8.00-8.45

Kółko j.ang.kl.3

 

Przygotowanie do spr.j ang.kl.6

209

 

201

22. Smoliński P. czwartek

wg.potrzeb

12.30-14.00

 

UKS GONIEC- szachy

Przygotowanie do zawodów

23. Stadtmeier H wtorek 14.30-15.20 Kółko przyrodnicze kl.4-6 24
24. Targosz K. środa

 

czwartek

13.45-14.30

 

14.35-15.20

Kółko j. niemieckiego kl.6

 

Kółko j. niemieckiego kl. 4 i 5

2

 

2

25. Warszewska Z. poniedz.

 

piątek

14.35-15.20

 

14.35-15.20

Przygotowanie do spr. j.ang. kl. 6b gr.2

Przygotowanie do spr. j.ang. kl.6c gr.2

208

 

208

26. s.Józefa wtorek 15.25-16.10 Kółko muzyczne 1
27. Włodarska E. wtorek

wtorek

8.00-8.45

14.35-15.20

Przygotowanie do spr.j.pol.kl.6c gr.2 Przygotowanie do spr.j.pol.kl6c gr.1 33

203

 

Komentarze są wyłączone.