Szkoła

Sztandar

04.06.1967

Akt wręczenia sztandaru szkoły; poczet sztandarowy stanowili uczniowie: Krystyna Sagała, Halina Stefaniak, Stefan Filary, Janusz Marciniak.

12.10.2002

Z okazji 40-lecia Szkoły ufundowanie nowego sztandaru przez Gminę Kostrzyn i Radę Rodziców. Poczet sztandarowy tworzyli: Aleksandra Godziewska, Joanna Pierzchała i Mateusz Nadolny.