Uczniowie

Konkursy

Gminny konkurs języka angielskiego

utworzone przez | cze 24, 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie “This place is my favourite space”. Podejmij wyzwanie. Nagrody czekają!

Masz swoje ulubione miejsce, które chciał(a)byś pokazać światu? Nagraj komórką filmik lub stwórz prezentację i opowiedz o swojej ulubionej przestrzeni po angielsku.

FORMY PRACY (DO WYBORU)

 • Nakręć komórką filmik – 4-5 minutowy
 • Przygotuj prezentację multimedialną (prezi lub powerpoint)
 • Stwórz plakat (informacja+grafika)
 • Przygotuj broszurę (informacja+grafika)

 

ZADANIE KONKURSOWE

Tematem powinna być okolica (teren gminy Kostrzyn), w której się mieszka. Zadanie polega na zaprezentowaniu ciekawego miejsca spędzania czasu wolnego, ulubionej przestrzeni (np. my town / my village / house / room / classroom / playground, …), zareklamowanie tego miejsca, zachęcenie do odwiedzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.
 2. Językiem opisu jest wyłącznie język angielski.
 3. Prezentacje multimedialne lub filmy powinny być zapisane na płycie CD / DVD lub dysku przenośnym z możliwością odtworzenia w systemie Windows

TERMIN

Opisane prace konkursowe (autorzy, szkoła, opiekun) wraz ze zgodą rodziców należy dostarczyć do dnia 6 maja do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, ul. Piasta 1.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Strona językowa pracy (użycie języka angielskiego).
 2. Pomysłowość i oryginalność przekazywanych treści.
 3. Strona techniczna (czytelność przekazu, spójność informacji, jakość materiału).
 4. Ogólny wyraz artystyczny.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Zgoda rodziców/opiekunów