Plan lekcji (korekta z dnia 08.09.2017r.)

Kolejna wersja planu lekcji z małymi korektami.

Uwaga! Niektóre zajęcia zaczną się w drugim tygodniu r.szk. Doradztwo zawodowe w klasach 7 realizowane będzie przez 10 godzin w roku (plan tych zajęć zostanie ustalony później). Pewne przedmioty (m.in. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacja, wymiana polsko-niemiecka, KOT) – termin i godziny do ustalenia i uzgodnienia z nauczycielami. Sale, w których odbywać się będą zajęcia w-f podane w planie są tylko przykładowo (harmonogram ustalą n-le wychowania fizycznego).

Plan lekcji