Świetlica

Szanowni Rodzice,

W naszej szkole działa świetlica szkolna w dwóch pomieszczeniach: s. 123 (dzieci najmłodsze) i s. 202. Informujemy, że warunkiem zapisania dziecka do naszej świetlicy  jest wypełnienie  Karty zapisu i dostarczenie jej do wychowawców świetlicy. Kartę zapisu można pobrać w świetlicy lub z naszej strony internetowej. Na zajęciach świetlicowych  mile będą widziane zarówno te dzieci, które uczęszczały do nas w poprzednim roku szkolnym, jak i te, które dotrą do nas  po raz pierwszy. Dzieci obowiązuje przestrzeganie Regulaminu świetlicy.

Nasza świetlica czynna jest :

od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-17.00

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, który opracowywany jest przez wychowawców grup.

 

W ramach zagospodarowania czasu wolnego  organizować będziemy  dla państwa dzieci atrakcyjne formy zajęć:

 • Zajęcia umysłowe ( rozrywki umysłowe, filmy, gry i zabawy dydaktyczne),
 • Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne
 • Zajęcia czytelnicze (czytanie książek, opowiadanie, konkursy czytelnicze, słowne formy czytelnictwa – nauka czytania, spotkania literackie),
 • Zajęcia plastyczne (rysowanie ołówkiem, kredkami, patykiem, świecą, pastelami olejnymi i suchymi, malowanie akwarelą, plakatówką, wycinanki i wydzieranki z papieru, lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, stemplowanie, wydrapywanka),
 • Zajęcia muzyczne (słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne, zabawy rytmiczne, opowieści ruchowe, muzykowanie),
 • Zajęcia techniczne (papieroplastyka, budowanie modeli z materiałów odpadowych, prace z materiałów przyrodniczych),
 • Zajęcia artystyczne (inscenizowanie utworów literackich, piosenek, zagadek, teatrzyk cieni, teatr lalek, zabawy tematyczne, gry dramatyczne),
 • Gry i zabawy ruchowe (zabawy i gry ze śpiewem, orientacyjno porządkowe, zabawy i gry na czworakach, zabawy i gry bieżne, rzutne, skoczne, wyścigi na wesoło,
 • gry drużynowe – zabawy i gry kopne, zabawy i gry z mocowaniem),
 • Gry i zabawy świetlicowe (tematyczne, konstrukcyjne, towarzyskie, stolikowe, umysłowe),
 • Odrabianie zadań domowych.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

6.45 – 8.00

Schodzenie się dzieci:

 • Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań (zabawa dowolna),
 • Gry stolikowe, oglądanie, czytanie bajek, przegląd świetlicowej prasy.

8.00 – 9.00

Przygotowanie uczniów do zajęć obowiązkowych:

 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • Praca z dziećmi – uczniami zdolnymi,
 • Praca z dziećmi – uczniami z dysfunkcjami.

9.00 – 9.30

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk. Śniadanie.

9.30 – 10.30

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela – w zależności od planu pracy mogą to być:

 • Zajęcia umysłowe,
 • Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne,
 • Zajęcia czytelnicze,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Zajęcia artystyczne,
 • Zajęcia ruchowe.

10.30 – 12.00

 • Gry i zabawy ruchowe w sali, na boisku szkolnym, placu zabaw, zabawy ze śpiewem, spacery.
 • Zajęcia tematyczne związane z zainteresowaniem uczniów.

12.00 – 13.00

Odpoczynek po zajęciach. Przygotowanie do obiadu – mycie rąk. Obiad.

13.00 – 14.30

Praca w różnych pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę (odrabianie zadań domowych, ćwiczenia w pisaniu, gry stolikowe, zespołowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań).

14.30 – 17.00

Powtórzenie zajęć z godz. 9.30 – 12.00.

 

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W ŚWIETLICY

Kółko Orgiami – opiekun p. Agnieszka Kowalska

poniedziałki – godz : 11.00 – 12.00

Kółko plastyczne – opiekun p. Maria Małecka

wtorki – godz : 11.00 – 12.00

Kółko techniczne – robótki ręczne opiekun p. Maria Małecka

środy – godz. 11.00 – 12.00

Gry i zabawy ruchowe – opiekun p. Agnieszka Kowalska

piątki – godz : 13.00 – 14.00

Obiady

W szkole działa stołówka z własną kuchnią. Koszt jednego obiadu to kwota 4.00zł. Obiady są wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 12.15 – 14.00

Warunkiem zapisania dziecka na obiady  jest wypełnienie  karty zgłoszenia.

Komentarze są wyłączone.