Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

27.08.2019r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – RAPORT SZKOŁY 2018-2019 – wtorek
28.08.2019r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – organizacja roku szkolnego 2019-2020 – środa
01.09.2019r. g.4.45 – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem – niedziela
02.09.2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – poniedziałek
05.09.2019r. Zebrania z rodzicami klas 1-4 – czwartek 

klasy 1-2 g.17.30      klasy 3-4 g.18.00

06.09.2019r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 6/7/8z – piątek

klasy 5-6 g.17.30      klasy 7-8 g.18.00

Spotkanie przedstawicieli klas – wybór Zarządu Rady Rodziców

12.09.2019r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – nadzór pedagogiczny  czwartek
23-27.09.19r. Wymiana polsko-niemiecka
01.10.2019r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
11.10.2019r. Obchody Dnia Edukacji Narodowej – piątek
14.10.2019r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna – poniedziałek
25.10.2019r. Święto Patrona Szkoły – piątek
01.11.2019r. Wszystkich Świętych – dzień wolny – piątek
05.11.2019r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
7,8.11.2019r. Uroczystości patriotyczne w szkole – czwartek, piątek
11.11.2019r. Narodowe  Święto Niepodległości – dzień wolny – poniedziałek
10.12.2019r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – analityczno/szkoleniowa – wtorek
11.12.2019r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 6/7/8z – środa

klasy 5-6 g.17.30      klasy 7-8 g.18.00

12.12.2019r. Zebrania z rodzicami klas 1-4 – czwartek 

klasy 1-2 g.17.30      klasy 3-4 g.18.00

23-31.12.19r. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019r – świetlica czynna  poniedziałek

27.12.2019r. – świetlica czynna  piątek

30.12.2019r. – świetlica czynna  poniedziałek

31.12.2019r. – świetlica czynna  wtorek

01.01.2020r. Nowy Rok 2020 – dzień wolny –  środa
2,3,01.2020r. – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna – czw.,pt.
06.01.2020r. Święto Trzech Króli – dzień wolny –  poniedziałek
07.01.2020r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
13.01.2020r. Wystawienie ocen śródrocznych – poniedziałek
20.01.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna poniedziałek
21.01.2020r. Zebrania z rodzicami klas 1-4 – wtorek

klasy 1-2 g.17.30      klasy 3-4 g.18.00

22.01.2020r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 6/7/8z – środa

klasy 5-6 g.17.30      klasy 7-8 g.18.00

27.01.- 09.02.2020 FERIE ZIMOWE
10.02.2020r. POCZĄTEK II PÓROCZE
03.03.2020r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
31.03.2020r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
  REKOLEKCJE ???
09-14.04.20r. Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020r. – świetlica czynna (czwartek)

10.04.2020r. – świetlica czynna (piątek)

14.04.2020r. – świetlica czynna (wtorek)

21,22,23.04.

2020r.

Egzamin ósmoklasisty (wt. śr., czw.)
24.04.2020r. – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna – piątek
01.05.2020r.

02.05.2020r.

03.05.2020r.

Święto Pracy – dzień wolny  (piątek)

Dzień Flagi

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny (niedziela)

05.05.2020r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
18.05.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – analityczno/szkoleniowa – poniedziałek
19.05.2020r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 6/7/8z – wtorek

klasy 5-6 g.17.30      klasy 7-8 g.18.00

20.05.2020r. Zebrania z rodzicami klas 1-4 – środa

klasy 1-2 g.17.30      klasy 3-4 g.18.00

01.06.2020r. Dzień Dziecka – poniedziałek
09.06.2020r. Indywidualne spotkania z rodzicami klas 1-3, 4-8 oraz 6/7/8z wtorek g.17.30
11.06.2020r. Boże Ciało – dzień wolny – czwartek
12.06.2020r. – dzień bez zajęć dydaktycznych – świetlica czynna – piątek
15.06.2020r. Wystawienie ocen rocznych – poniedziałek
18.06.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna czwartek
19.06.2020r. Szkolne dni sportu – klasy 1-3  piątek
22.06.2020r. Szkolne dni sportu – klasy 7,8  poniedziałek
23.06.2020r. Szkolne dni sportu – klasy 6  wtorek
24.06.2020r. Szkolne dni sportu – klasy 4,5 środa
25.06.2020r. Uroczystość zakończenia klas 8  czwartek
26.06.2020r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4-7 piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1-3

26.06.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – podsumowująca piątek
 

Zmiana organizacji lekcji i przerw

 

Lp. Godziny zajęć Dł. przerw w min. Uwagi
1. 8.00-8.45 5  
2. 8.50-9.35 15 Śniadaniowa
3. 9.50-10.35 5  
4. 10.40-11.25 5  
5. 11.30-12.15 30 Obiad
6. 12.45-13.30 10 Obiad
7. 13.40-14.25 5  
8. 14.30-15.15 5  
9. 15.20.16.05 5  

Komentarze są wyłączone.