Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Prawa i warunki korzystania.

1.Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Biblioteka udostępnia zbiory od września do czerwca w czasie ustalonych godzin.

3.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4.W pomieszczeniu biblioteki wydzielone jest miejsce na korzystanie z księgozbioru oraz stanowisko umożliwiające bezpieczne wyszukiwanie informacji z Internetu.

5.Integralną częścią biblioteki jest ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). Opieką nad nim sprawuje bibliotekarz i wyznaczeni nauczyciele.

6.W bibliotece należy zachować ciszę  bądź rozmawiać przyciszonym głosem.

7.W bibliotece nie spożywamy posiłków i napojów.

8.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.

9.Pod koniec roku szkolnego (w wyznaczonym terminie ) wszystkie książki  wypożyczone z biblioteki szkolnej powinny zostać zwrócone.

  1. Wypożyczanie książek.

1.Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.

2.Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

3.Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innej osobie.

4.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki .

III. Poszanowanie książek.

1.Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną (wskazaną przez bibliotekarza ) o wartości zbliżonej do książki zgubionej.

2.Książkę należy szanować , nie zwijać w rulon, nie rzucać nią , nie robić w niej notatek i nie zaginać kartek.

Komentarze są wyłączone.