Sztandar

Kalendarium:

4. 06. 1967  – Akt wręczenia sztandaru szkoły; poczet sztandarowy stanowili uczniowie: Krystyna Sagała, Halina Stefaniak, Stefan Filary, Janusz Marciniak.

 

12.10.2002r. Z okazji 40-lecia Szkoły ufundowanie nowego sztandaru przez Gminę Kostrzyn i Radę Rodziców. Poczet sztandarowy tworzyli: Aleksandra Godziewska, Joanna Pierzchała i Mateusz Nadolny.

Komentarze są wyłączone.