Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25.08.2020r. RADA SZKOLENIOWA – Kształtowanie kompetencji kluczowych (wtorek)
26.08.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – organizacja roku szkolnego 2020-2021  (środa)
01.09.2020r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym
07.09.2020r. Zebrania z rodzicami klas 1-2  (poniedziałek) wg harmonogramu w reżimie sanitarny
08.09.2020r. Zebrania z rodzicami klas 3-4  (wtorek) oraz klasa 4/5/7/8Z wg harmonogramu w reżimie sanitarnym
09.09.2020r. Zebrania z rodzicami klas 5-6  (środa) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym
10.09.2020r. Zebrania z rodzicami klas 7-8 (czwartek) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym

 

Spotkanie przedstawicieli klas  –  wybór Zarządu Rady Rodziców

15.09.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – nadzór pedagogiczny  (wtorek)

– wnioski i zalecenia z roku poprzedniego,

– kierunki polityki oświatowej zgodnie ze wskazaniami MEN i sposoby ich realizacji,

– projekty ewaluacji,

– plan kontroli, monitorowania, etc.

14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna  (środa)
26.10.2020r. Święto Patrona Szkoły  (poniedziałek)
01.11.2020r. Wszystkich Świętych     (niedziela)
11.11.2020r.

12.11.2020r.

13.11.2020r.

Narodowe  Święto Niepodległości – dzień wolny (środa)

– dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna  (czwartek)

– dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna  (piątek)

15.12.2020r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – analityczno/szkoleniowa (wtorek)
16.12.2020r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 7/8z (środa) wg. harmonogramu w reżimie sanitarnym
17.12.2020r. Zebrania z rodzicami klas 1-4  (czwartek) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym
23-31.12.20r. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020r – świetlica czynna  (środa)

28.12.2020r. – świetlica czynna  (poniedziałek)

29.12.2020r. – świetlica czynna  (wtorek)

30.12.2020r. – świetlica czynna  (środa)

06.01.2021r. Święto Trzech Króli – dzień wolny  (środa)
18.01.2021r. Wystawienie ocen śródrocznych  (poniedziałek)
25.01.2021r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna poniedziałek
27.01.2021r. Zebrania z rodzicami klas 1-4  (środa) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym

 

28.01.2021r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 7/8z  (czwartek) wg harmonogramu w reżimie sanitarnym

 

01.02.2021r. II PÓŁROCZE – poniedziałek
15-28.02.2021 FERIE ZIMOWE
01-06.04.2021r. REKOLEKCJE

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021r. – świetlica czynna (czwartek)

02.04.2021r. – świetlica czynna (piątek)

06.04.2021r. – świetlica czynna (wtorek)

01.05.2021r.

02.05.2021r.

03.05.2021r.

Święto Pracy – dzień wolny  (sobota)

Dzień Flagi  – niedziela

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny (poniedziałek)

18.05.2021r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – analityczno/szkoleniowa – (poniedziałek)
19.05.2021r. Zebrania z rodzicami klas 5-8 oraz 6/7/8z  (wtorek)  klasy 5-6 g.17.30      klasy 7-8 g.18.00
20.05.2021r. Zebrania z rodzicami klas 1-4  (środa)

klasy 1-2 g.17.30      klasy 3-4 g.18.00

25-27.05.2021r.

28.05.2021

Sprawdzian ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

dzień bez zajęć dydaktycznych, świetlica czynna  (piątek)

01.06.2020r. Dzień Dziecka  (wtorek)

 

03.06.2021r.

04.06.2021r.

Boże Ciało – dzień wolny – czwartek

– dzień bez zajęć dydaktycznych – świetlica czynna  (piątek)

15.06.2021r. Wystawienie ocen rocznych  (wtorek)
17.06.2021r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – klasyfikacyjna (czwartek)
18.06.2021r. Szkolne dni sportu – klasy 1-3  (piątek)
21.06.2021r. Szkolne dni sportu – klasy 7/8  (poniedziałek + kl.4/5/7/8Z)
22.06.2021r. Szkolne dni sportu – klasy 6  (wtorek)
23.06.2021r. Szkolne dni sportu – klasy 4/5 (środa)
24.06.2021r. Uroczystość zakończenia klas 8  czwartek (godzina popołudniowa)
25.06.2021r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4-7 (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1-3

25.06.2021r. KONFERENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ – podsumowująca (piątek)
 

Organizacja lekcji i przerw

 

Lp. Godziny zajęć Dł. przerw w min. Uwagi
1. 8.00-8.45 5
2. 8.50-9.35 10
3. 9.45-10.30 20
4. 10.50-11.35 10
5. 11.45-12.30 20 Obiad
6. 12.50-13.40 10 Obiad
7. 13.50-14.35 5
8. 14.40-15.25 5
9. 15.30.16.15 5

Komentarze są wyłączone.