Historia szkoły

Z dziejów kostrzyńskiego szkolnictwa

    W bogatej historii Kostrzyna oświata zajmuje znaczące miejsce. Już w XV w. istniała tu szkoła parafialna, o której wspomina przywilej miejski z 1477 roku. Ze szkoły kostrzyńskiej wywodziło się w XV i XVI w. kilkunastu żaków Uniwersytetu Krakowskiego.
W  1849 r. pobudowano nowy budynek szkoły miejskiej przy ulicy Średzkiej. W 1855 r. szkoła ta liczyła 145 uczniów. W latach 1906-1907 miał miejsce strajk dzieci szkolnych w Kostrzynie w obronie języka polskiego.

Grono nauczycielskie w Szkole Powszechnej w Kostrzynie – 1929r.

 

 

 

Dzieci i nauczyciele kostrzyńscy w 1933r.

 W grudniu 1918 r. przywrócono naukę języka polskiego w szkole. 20.10.1939 r. hitlerowcy rozstrzelali na rynku w Kostrzynie 7 nauczycieli z miasta i okolicy. W okresie okupacji szkołę polską zamknięto. Po wyzwoleniu miasta w 1945 r. dzięki ofiarności społeczeństwa w początkach lutego szkoła otworzyła swoje podwoje.

 

W 1962 r. pobudowano w Kostrzynie nową szkołę przy ulicy Piasta 1. Znalazło się w niej 19 izb lekcyjnych (w tym 4 pracownie), sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, stołówka.

😆

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę – 1.05.1960r.
   W listopadzie 1987r. oddano do użytku „nową” część szkoły. Znalazło się w niej  9 sal lekcyjnych oraz pomieszczenie administracyjne.

Otwarcie „nowej” części szkoły – 4.11.1987r. 🙂 

ciszewski_ostatni_rok

Józef Ciszewski

Od 1968 r. tradycją kostrzyńskiej placówki stało się przyznawanie nagrody stypendialnej im. Jana Nowotarskiego (zamordowanego przez hitlerowców przedwojennego kierownika szkoły) najlepszemu absolwentowi szkoły. Po śmierci fundatora stypendium, Józefa Ciszewskiego, powstało Stowarzyszenie Stypendystów Nagrody im. J. Nowatarskiego Stypendium im. J. Ciszewskiego.

Komentarze są wyłączone.