Sukcesy klas trzecich

Dnia 7.06 odbył się II etap konkursu Mistrz Matematyki, do którego zakwalifikowało się 12 uczniów klas trzecich z najwyższą ilością punktów w etapie wstępnym.

Celem konkursu było:

  • Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.

  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

  • Wyzwalanie twórczej aktywności i wyszukiwanie talentów matematycznych.

  • Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów.

To był emocjonujący dzień. Młodzi pasjonaci matematyki przez godzinę zmagali się z rozmaitymi zadaniami. Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami. Zwyciężczynią została Martyna Piotrowska z klasy 3c, II i III miejsce zajęli uczniowie klasy 3b, kolejno: Bartosz Hryckiewicz i Maria Surdyk.

Dnia 9.06 odbył się II etap konkursu Mistrz Ortografii, do którego zakwalifikowało się 22 uczniów klas trzecich z najwyższą ilością punktów w pierwszym – klasowym etapie.

Celem konkursu ortograficznego było:

  • Systematyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.

  • Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.

  • Wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.

  • Wdrażanie do respektowania zasad „ zdrowej rywalizacji”.

Ten dzień był również pełen wrażeń. Wszystkie dzieci dzielnie pracowały i wykazały się dużą wiedzą i znajomością zasad ortograficznych. Mistrzem Ortografii została Apolonia Kamińska z klasy 3b, II miejsce zdobyła Martyna Piotrowska z klasy 3c, a III miejsca

ex aequo zdobyli: Maria Surdyk z klasy 3b, Maja Kaczmarek z klasy 3a i Adrian Jaśkowiak z klasy 3c.

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia zdobyły: Marta Płóciennik z klasy 3d – I miejsce w szkole, XIV w Polsce oraz Martyna Kacała z klasy 3a – II miejsce w szkole, XV w Polsce..

Miło nam też poinformować, że Mistrzem Języka Angielskiego Klas III w rywalizacji międzyklasowej została Maja Salomon z klasy 3d.

Koordynatorki konkursów wręczyły laureatom dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynatorzy konkursów:

Aneta Jama

Hanna Mazela

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.