Festiwal Dobrych Relacji I Dzień Życzliwości

Szkoła to miejsce gdzie spędzamy 746 godzin rocznie. Czy zawsze musi to być nauka? NIE!!!

Szkoła to miejsce gdzie budujemy siebie samego, gdzie poznajemy siebie nawzajem i odkrywamy własne możliwości. To tu uczymy się radzić sobie z trudnym sytuacjami.

Po długiej rozłące  chcemy abyście odkryli szkołę na nowo. Szkołę w której nie siedzimy w ławkach i nie piszemy sprawdzianów, gdzie nie ma stresu, ale jest wata cukrowa, miłe słowo od kolegi i koleżanki, a  na boisku słychać muzykę, która zachęca do tańca. Czytaj dalej