„Wyprawka szkolna”

wyprawkaDyrektor Szkoły informuje, że uczniowie, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni z klas V i VI mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu podręczników. W tym celu rodzic (prawny opiekun, rodzic zastępczy) musi złożyć wniosek, który dostępny jest tutaj lub można go odebrać w sekretariacie szkoły. Wnioski można składać do 15 września 2015 r., do sekretariatu szkoły.

Informacje o programie rządowym dostępne są na stronie MEN pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html