Aktualizacja informacji o egzaminie ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty w r.szk. 2019/2020 aktualizacja

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski:

W terminie głównym:

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w r.szk. 2019/2020

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.