Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Szanowni Państwo, Rodzice przyszłych uczniów klasy I,

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym (…) do 17 kwietnia 2020 należy złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, mogą to uczynić, przesyłając skan dokumentu na adres mailowy szkoły sp1kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl lub spkostrzyn@op.pl albo wrzucając dokument do skrzynki na listy, znajdującej się przy wejściu do szkoły. Dokument dostępny jest Tutaj.

Adam Grzelak – dyrektor szkoły

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.