Podsumowanie ULI

W dniu 9.05.2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację podprojektu „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Dyrektor szkoły, Adam Grzelak, powitał rodziców i uczniów uczestniczących w projekcie. Przedstawił ogólne informacje o ULI i przedstawił nauczycieli odpowiedzialnych w szkole za projekt.

Następnie nauczycielki, Beata Andrzejczak i Magdalena Wygryz, opowiedziały o realizacji tego zadania.

Potem wszyscy obejrzeli prezentację zdjęć z zajęć i przystąpili do wspólnych warsztatów informatycznych , korzystając z pomocy otrzymanych w ramach projektu ULI.

Na koniec Dyrektor Szkoły i pani Wygryz wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy i zdjęcie grupy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.