Szkoła w projekcie unijnym

W naszej szkole od początku października prowadzony jest projekt dofinansowany z funduszy unijnych. Projekt ten obejmuje zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjną. Projektem objętych jest ponad 280 uczniów, a zajęcia odbywają się popołudniami. Uczniowie podzieleni na grupy, dowiadują się jak wykorzystać naukę w codziennym życiu. Łączą wiedzę matematyczną z fizyczną, przyrodniczą i chemiczną. Rozwijają umiejętności komunikacji w języku ojczystym i w języku angielskim. Uczą się logicznego myślenia, współpracy w grupie. Podejmują samodzielne wyzwania i uczą się kreatywnego podejścia do problemu.

Tytuł projektu: Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8: Energia
Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne

 

 

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.