Zajęcia w czasie ferii zimowych

Zajęcia w czasie ferii zimowych w SP 1 Kostrzyn

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zajęć) Data Czas trwania (od – do) osoba prowadząca
1 Zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkole 03.02.2020 9.00-12.00 Majewska Ewa
2 Zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkole 04.02.2020 9.00-12.00 Kaczmarska Marzena
3 Zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkole 05.02.2020 9.00-13.00 Natalia Masłowska
4 Zajęcia rekreacyjno – sportowe w szkole 06.02.2020 9.00-12.00 Natalia Masłowska
5 Kodowanie i programowanie 06.02.2020 8.00-12.00 Matyjaszczyk Małgorzata, Grzeszczak Anita