Światełko pamięci.

Nasi uczniowie i nauczyciele włączyli się do akcji „Światełko pamięci”. Ma ona na celu upamiętnienie tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Przez kilka dni uczniowie przynosili do szkoły znicze, które w czwartek, 31 października, zanieśli na kostrzyński cmentarz pod opieką pani E. Grzelak i E. Wysoczańskiej. Tam czekał już na nich znany regionalista, pan Kazimierz Matysek. Wędrując alejkami cmentarza, uczniowie poznawali historie zasłużonych mieszkańców. Na ich grobach zapalili „Światełko pamięci”.