Mlecznie – Bezpiecznie

Własne bezpieczeństwo, uprawianie sportu i zdrowe odżywianie – to hasła, które nie mają funkcjonować jako wytrych.  Temu właśnie służy akcja „Mlecznie- Bezpiecznie”, w której 20.09.2017 roku wzięła udział Szkoła Podstawowa nr1 w Kostrzynie. Uczniowie klas 3, 4, 5,  pojawili się  w Domu Kultury w Środzie na zaproszenie  Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”, by uczestniczyć w wykładach o bezpieczeństwie drogowym. Czytaj dalej

Plan lekcji (korekta z dnia 08.09.2017r.)

Kolejna wersja planu lekcji z małymi korektami.

Uwaga! Niektóre zajęcia zaczną się w drugim tygodniu r.szk. Doradztwo zawodowe w klasach 7 realizowane będzie przez 10 godzin w roku (plan tych zajęć zostanie ustalony później). Pewne przedmioty (m.in. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacja, wymiana polsko-niemiecka, KOT) – termin i godziny do ustalenia i uzgodnienia z nauczycielami. Sale, w których odbywać się będą zajęcia w-f podane w planie są tylko przykładowo (harmonogram ustalą n-le wychowania fizycznego).

Plan lekcji